Informace o vypalování porostů a spalování hořlavých látek na volném prostranství

Sbor dobrovolných hasičů upozorňuje na zákon č. 133/1985 Sb,  o požární ochraně,  ve znění pozdějších předpisů, kterým je zakázáno plošné vypalování porostů. V případě porušení tohoto zákazu hrozí občanům pokuta až do výše 25 000 Kč a právnickým osobám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Spalování hořlavých látek-klestí na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou občané povinni předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.

Nahlášení pálení můžete provést na telefonním čísle 150 nebo prostřednictvím internetových stránek obce Kobeřice u Brna v odkazu:  Pálení klestí – hlášení hasičům.