Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna