Obec Kobeřice u Brna

Menu

Harmonogram svozu odpadů 2024

odpady 2024

Passporty

Vyhledávání

Newsletter

Znak Obec Kobeřice u Brna

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Veřejné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Vyvěšeno:14.6.2024 Sejmuto: 26.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: Nařízení města Slavkov u Brna č. 4/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Vyvěšeno:10.6.2024 Sejmuto: 27.6.2024 Dokument:
 
Volby do Evropského parlamentu 2024
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výsledky hlasování - Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.6.2024 Sejmuto: 25.6.2024 Dokument:
 
Rozpočet obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 3/2024 Vyvěšeno:28.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2024 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 2/2024 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2025 - 2026 Vyvěšeno:27.2.2024 Sejmuto: 28.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet obce na rok 2024 Vyvěšeno:27.2.2024 Sejmuto: 28.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:27.2.2024 Sejmuto: 28.2.2025 Dokument:
 
Závěrečný účet obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2023 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet obce za rok 2023 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Právní předpisy obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: 1/2024: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 10/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:12.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 9/2023: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kobeřice u Brna Vyvěšeno:24.10.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2023: Obecně závazná vyhláška o nočním klidu Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 7/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 6/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 5/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 4/2023: Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2022: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 2/2022: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Vyvěšeno:28.3.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2022: Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyvěšeno:15.2.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2020: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště Vyvěšeno:30.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Řád veřejného pohřebiště obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:29.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Nařízení obce č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád Vyvěšeno:3.3.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2018: Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Vyvěšeno:18.7.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2016: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/92 k zajištění ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a pořádku v katastru obce Kobeřice Vyvěšeno:15.10.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2015: Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.2.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2008: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Vyvěšeno:27.11.2008 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Veřejnoprávní smlouvy
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:6.3.2024 Sejmuto: 8.3.2027 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:5.3.2024 Sejmuto: 5.3.2027 Dokument:
Název dokumentu: Myslivecký spolek Kobeřice u Brna Vyvěšeno:8.1.2024 Sejmuto: 8.1.2027 Dokument:
Název dokumentu: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna Vyvěšeno:13.7.2023 Sejmuto: 13.7.2026 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.3.2023 Sejmuto: 10.3.2026 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:22.2.2023 Sejmuto: 22.2.2026 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 28.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 28.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:15.2.2022 Sejmuto: 15.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:12.10.2021 Sejmuto: 12.10.2024 Dokument:
 
Výroční zpráva
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výroční zpráva za rok 2023 Vyvěšeno:9.1.2024 Sejmuto: 31.1.2025 Dokument:
 
Dokumenty svazku obcí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO Ždánický les a Politaví Vyvěšeno:7.6.2024 Sejmuto: 22.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO Dr. Václava Kounice Vyvěšeno:4.6.2024 Sejmuto: 16.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Dr. Václava Kounice Vyvěšeno:10.1.2024 Sejmuto: 31.1.2025 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Ždánický les a Politaví Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2022 Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní oznámení
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Vak Vyškov, a.s.: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za rok 2023 Vyvěšeno:24.4.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument:
Název dokumentu: Cenové oznámení obce Kobeřice u Brna: Stanovení výše stočného pro rok 2024 Vyvěšeno:12.12.2023 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: VaK Vyškov,a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2024 Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 1.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Protokol o schválení plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památky Polámanky Vyvěšeno:16.3.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Dotační programy a projekty spolufinancované EU
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Dovybavení jednotky dobrovolných hasičů obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:14.2.2024 Sejmuto: 31.1.2034 Dokument:
Název dokumentu: Efektivní veřejná správa v Kobeřicích u Brna Vyvěšeno:14.2.2024 Sejmuto: 28.2.2032 Dokument:

Newsletter

Vyhledávání

Harmonogram svozu odpadů 2024

odpady 2024

Passporty

Užitečné odkazy

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy

Jihomoravský kraj

Czech Point

Vhodné uveřejnění

Rodinné pasy

Senior pasy

Hasiči

15

14

13

Poukaz energetické náročnosti

IDS JMK

IDOS

Ochrana obyvatel

08

07

Copyright 2024 Obec Kobeřice u Brna | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection