Obec Kobeřice u Brna

Menu

Harmonogram svozu odpadů 2023

harmonogram

Passporty

Vyhledávání

Newsletter

Znak Obec Kobeřice u Brna

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Veřejné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy Vyvěšeno:4.11.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
 
Rozpočet obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 8/2023 Vyvěšeno:24.10.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 7/2023 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 6/2023 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 5/2023 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 4/2023 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 3/2023 Vyvěšeno:1.6.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 2/2023 Vyvěšeno:26.4.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2023 Vyvěšeno:26.4.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet obce na rok 2023 Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 - 2025 Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
 
Závěrečný účet obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Závěrečný účet obce za rok 2022 Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
 
Právní předpisy obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: 9/2023: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kobeřice u Brna Vyvěšeno:24.10.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2023: Obecně závazná vyhláška o nočním klidu Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 4/2023: Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 8/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 7/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 5/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 6/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2022: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 2/2022: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Vyvěšeno:28.3.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2022: Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyvěšeno:15.2.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 2/2021: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:9.11.2021 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: 1/2020: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště Vyvěšeno:30.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Řád veřejného pohřebiště obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:29.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Nařízení obce č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád Vyvěšeno:3.3.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 2/2019: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Vyvěšeno:5.11.2019 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: 1/2018: Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Vyvěšeno:18.7.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2016: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/92 k zajištění ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a pořádku v katastru obce Kobeřice Vyvěšeno:15.10.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2015: Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.2.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2008: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Vyvěšeno:27.11.2008 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Veřejnoprávní smlouvy
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna Vyvěšeno:13.7.2023 Sejmuto: 13.7.2026 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.3.2023 Sejmuto: 10.3.2026 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:22.2.2023 Sejmuto: 22.2.2026 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 28.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 28.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:15.2.2022 Sejmuto: 15.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:12.10.2021 Sejmuto: 12.10.2024 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:9.3.2021 Sejmuto: 9.3.2024 Dokument:
 
Výroční zpráva
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výroční zpráva za rok 2022 Vyvěšeno:23.1.2023 Sejmuto: 31.1.2024 Dokument:
 
Plánované odstávky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Vyvěšeno:8.11.2023 Sejmuto: 6.12.2023 Dokument:
 
Dokumenty svazku obcí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Dr. Václava Kounice na období 2024-2027 Vyvěšeno:16.11.2023 Sejmuto: 19.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu DSO Dr. Václava Kounice na rok 2024 Vyvěšeno:16.11.2023 Sejmuto: 19.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Dr. Václava Kounice Vyvěšeno:17.7.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2022 Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Ždánický les a Politaví na období 2022 Vyvěšeno:5.1.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní oznámení
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: Infolinka k dani z nemovitých věcí Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 3.2.2024 Dokument:
Název dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka Vyvěšeno:23.2.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Dokument:
Název dokumentu: Cenové oznámení obce Kobeřice u Brna: Stanovení výše stočného pro rok 2023 Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK Vyškov,a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2023 Vyvěšeno:25.11.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Protokol o schválení plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památky Polámanky Vyvěšeno:16.3.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:

Newsletter

Vyhledávání

Harmonogram svozu odpadů 2023

harmonogram

Passporty

Užitečné odkazy

Portál veřejné správy

Jihomoravský kraj

Czech Point

Vhodné uveřejnění

Rodinné pasy

Senior pasy

Hasiči

15

14

13

Poukaz energetické náročnosti

IDS JMK

IDOS

Ochrana obyvatel

08

07

Copyright 2023 Obec Kobeřice u Brna | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection