Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

2020

Název Vyvěšeno Sejmuto
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Elektronická aukce
Aukční vyhláška
Aukční řád
Návrh kupní smlouvy
Formulář pro sdělení rodného čísla
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Katastrální mapa 1
Katastrální mapa 2
Ortofotomapa 1
Ortofotomapa 2
30.06.2020 23.07.2020
Záměr obce-výpůjčka části pozemku p.č. 430/1
Záměr obce
30.06.2020 16.07.2020
Řád veřejného pohřebiště
Řád veřejného pohřebiště
30.06.2020 15.07.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
1/2020
30.06.2020 15.07.2020
Město Újezd u Brna: Veřejná výzva - výběrové řízení na obsazení funkce referent/referentka města
Výzva
29.06.2020 09.07.2020
Realizace projektu "Efektivní veřejná správa v Kobeřicích u Brna"
Projekt
01.03.2020 01.03.2022
Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Příloha
06.04.2020 31.12.2022
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje: Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
Rozhodnutí
18.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
Rozhodnutí
17.03.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na rok 2020
Rozpočtové dokumenty na rok 2020
05.02.2020
DSO Ždánický les a Politaví: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na rok 2020
Oznámení
29.01.2020 31.01.2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Žádost
Seznam vlastníků
09.03.2020 31.12.2023

2019

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
09.12.2019 31.12.2022
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2020 a 1.5.2020
Cenové oznámení
27.11.2019 31.12.2020
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Příloha
02.09.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Stáhnout PDF
04.04.2019 31.12.2022

2018

Název Vyvěšeno Sejmuto