Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

2019

Název Vyvěšeno Sejmuto
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/54 Slavkov u Brna-Nížkovice
Opatření obecné povahy
Výkres "Přechodné dopravní značení"
14.08.2019 30.08.2019
Záměr obec-pronájem pozemku
Záměr obec-pronájem části pozemku p.č. 336/1
13.08.2019 30.08.2019
Záměr obec-pronájem pozemku
Záměr obce-pronájem části pozemku p.č. 465
13.08.2019 30.08.2019
MěÚ Slavkov u Brna: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referent stavebního úřadu
Výběrové řízení
Přihláška k výběrovému řízení
09.08.2019 26.08.2019
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy_Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Veřejná vyhláška
07.08.2019 23.08.2019
DSO Ždánický les a Politaví: Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz FIN 2-12M
25.06.2019 30.06.2020
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Stáhnout PDF
04.04.2019 31.12.2022

2018

Název Vyvěšeno Sejmuto
Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Stáhnout PDF
26.11.2018