Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

2020

Název Vyvěšeno Sejmuto
Usnesení vlády ČR ze dne 30.03.2020 č. 348 o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na dobu do dne 11.04.2020 do 6:00 hodin
Usnesení č. 348
31.03.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.03.2020 č. 347 o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Usnesení č. 347
31.03.2020
MěÚ Slavkov u Brna: Výběrové řízení na pracovní místo – Strážník Městské policie Slavkov u Brna
Výběrové řízení
Přihláška
26.03.2020 01.05.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 23.03.2020 č. 282 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby pro seniory
Usnesení č. 282
20.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje: Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
Rozhodnutí
18.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
Rozhodnutí
17.03.2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Informace k vyhlášení nouzového stavu
Informace MŠMT
12.03.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 18.03.2020 č. 247: Zákaz pohybu a pobytu osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných pomůcek dýchacích cest
Usnesení
18.03.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 23.03.2020 č. 279: Omezení volného pohybu osob a omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů
Usnesení č. 279
15.03.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 12.03.2020 č. 194: Vyhlášení nouzového stavu
Usnesení č. 194
12.03.2020
Měú Slavkov u Brna: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referent/ka evidence majetku-prodloužení lhůty pro podání přihlášky
Výběrové řízení
Přihláška
16.03.2020 24.04.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na rok 2020
Rozpočtové dokumenty na rok 2020
05.02.2020
DSO Ždánický les a Politaví: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na rok 2020
Oznámení
29.01.2020 31.01.2021
Český statistický úřad: Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech
Výběrové šetření
29.01.2020 25.05.2020
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Žádost
Seznam vlastníků
09.03.2020 31.12.2023

2019

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
09.12.2019 31.12.2022
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2020 a 1.5.2020
Cenové oznámení
27.11.2019 31.12.2020
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Příloha
02.09.2019 31.12.2022
DSO Ždánický les a Politaví: Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz FIN 2-12M
25.06.2019 30.06.2020
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Stáhnout PDF
04.04.2019 31.12.2022

2018

Název Vyvěšeno Sejmuto