Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

2019

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
09.12.2019 31.12.2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka
04.12.2019 12.12.2019
MěÚ Slavkov u Brna: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - sociální pracovník
Výběrové řízení
Přihláška
03.12.2019 18.12.2019
MěÚ Slavkov u Brna: Výběrové řízení-referent přestupků v silniční dopravě
Výběrové řízení
Přihláška k výběrovému řízení
27.11.2019 14.12.2019
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2020 a 1.5.2020
Cenové oznámení
27.11.2019 31.12.2020
DSO Ždánický les a Politaví: Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
22.11.2019 31.03.2020
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Źádost o vyvěšení
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
02.09.2019 31.12.2023
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Příloha
02.09.2019 31.12.2022
DSO Ždánický les a Politaví: Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz FIN 2-12M
25.06.2019 30.06.2020
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Stáhnout PDF
04.04.2019 31.12.2022

2018

Název Vyvěšeno Sejmuto
Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Stáhnout PDF
26.11.2018