Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

2019

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo životního prostředí: Oznámení záměru "V417/817-zdvojení vedení"
Záměr
11.11.2019 26.11.2019
Záměr obce: Pronájem pohostinství v obci Kobeřice u Brna
Záměr obce
07.11.2019 22.11.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místních poplatcích
OZV č. 2/2019
05.11.2019 21.11.2019
Nařízení obce Kobeřice u Brna č. 1/2019-Tržní řád na území obce Kobeřice u Brna
Nařízení č. 1/2019
05.11.2019 21.11.2019
Záměr obce - výpůjčka pozemku
Záměr
05.11.2019 21.11.2019
Záměr obce - výpůjčka pozemku
Záměr
05.11.2019 21.11.2019
Záměr obce Mokrá-Horákov
Záměr
29.10.2019 30.11.2019
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Źádost o vyvěšení
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
02.09.2019 31.12.2023
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Příloha
02.09.2019 31.12.2022
DSO Ždánický les a Politaví: Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz FIN 2-12M
25.06.2019 30.06.2020
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Stáhnout PDF
04.04.2019 31.12.2022

2018

Název Vyvěšeno Sejmuto
Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Stáhnout PDF
26.11.2018