Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

2021

Název Vyvěšeno Sejmuto
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam-daň z nemovitých věcí na rok 2021
Hromadný předpisný seznam
22.04.2021 31.05.2021
Veřejná vyhláška- Rozhodnutí- Společné územní a stavební řízení "Kobeřice, chodník u silnice III/4199"
Rozhodnutí- Společné územní a stavební řízení
Koordinační situační výkres C3
21.04.2021 07.05.2021
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu-ulice Chaloupky
Veřejná vyhláška
PDZ-Oprava zídky
21.04.2021 06.05.2021
COVID-19_ Mimořádná a ochranná opatření s účinností od 12.4.2021 do odvolání
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení
08.04.2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Porovnání všech položek výpočtu
31.03.2021 30.04.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Žádost ÚZSVM
Seznam
03.03.2021 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Kobeřice u Brna
Oznámení
18.01.2021
DSO Ždánický les a Politaví: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Oznámení
18.01.2021
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
Rozhodnutí
06.01.2021

2020

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření-antigenní testování obyvatel od 16.12.2020 do odvolání
MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN
Informační leták (Ministerstvo zdravotnictví)
Informační leták (Jihomoravský kraj)
MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN
16.12.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 20.11.2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
Usnesení č. 1203
23.11.2020
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: Možnost odkladu platby daně
Informace k odkladu platby daně
Vzor žádosti
09.10.2020