Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

2020

Název Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka
24.02.2020 03.03.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Návrh
Výsledek hospodaření obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
12.02.2020 03.03.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na rok 2020
Rozpočtové dokumenty na rok 2020
05.02.2020
Návrh rozpočtu obce Kobeřice u Brna na rok 2020
Návrh rozpočtu
05.02.2020 03.03.2020
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kobeřice u Brna na období 2021-2022
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022
05.02.2020 03.03.2020
MěÚ Slavkov u Brna: Prodloužení lhůty pro podání přihlášky do výběrového řízení - strážník MP
Výběrové řízení
Přihláška
03.02.2020 26.02.2020
DSO Ždánický les a Politaví: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na rok 2020
Oznámení
29.01.2020 31.01.2021
Český statistický úřad: Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech
Výběrové šetření v domácnostech
29.01.2020 25.05.2020

2019

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
09.12.2019 31.12.2022
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2020 a 1.5.2020
Cenové oznámení
27.11.2019 31.12.2020
DSO Ždánický les a Politaví: Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
22.11.2019 31.03.2020
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Źádost o vyvěšení
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
02.09.2019 31.12.2023
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Příloha
02.09.2019 31.12.2022
DSO Ždánický les a Politaví: Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz FIN 2-12M
25.06.2019 30.06.2020
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Stáhnout PDF
04.04.2019 31.12.2022

2018

Název Vyvěšeno Sejmuto