Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

2021

Název Vyvěšeno Sejmuto
Návrh rozpočtu DSO Dr. Václava Kounice na rok 2021
Návrh rozpočtu
23.07.2021 09.08.2021
Záměr obce - výpůjčka části pozemku p.č. 559
Záměr obce
20.07.2021 05.08.2021
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí-"V417/817-zdvojení vedení"
Závazné stanovisko
19.07.2021 04.08.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Žádost ÚZSVM
Seznam
03.03.2021 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Kobeřice u Brna
Oznámení
18.01.2021
DSO Ždánický les a Politaví: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Oznámení
18.01.2021

2020

Název Vyvěšeno Sejmuto