Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

2021

Název Vyvěšeno Sejmuto
Územní a stavební povolení stavby vodního díla "Kobeřice-prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Újezd I."
Veřejná vyhláška
07.05.2021 24.05.2021
Záměr obce - výpůjčka pozemku p.č. 426
Záměr obce
04.05.2021 20.05.2021
Záměr obce - výpůjčka pozemku p.č. 531
Záměr obce
04.05.2021 20.05.2021
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam-daň z nemovitých věcí na rok 2021
Hromadný předpisný seznam
22.04.2021 31.05.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Žádost ÚZSVM
Seznam
03.03.2021 31.12.2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Kobeřice u Brna
Oznámení
18.01.2021
DSO Ždánický les a Politaví: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Oznámení
18.01.2021

2020

Název Vyvěšeno Sejmuto