Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

2020

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření-zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s účinností od 21.10.2020 do odvolání
Opatření MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN
21.10.2020
Město Slavkov u Brna: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referenta oddělení dopravně správních agend
Oznámení
20.10.2020 06.11.2020
Město Slavkov u Brna: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referent přestupků
Oznámení
20.10.2020 06.11.2020
Město Slavkov u Brna: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo právník města
Oznámení
19.10.2020 06.11.2020
Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška JMK
19.10.2020 06.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření s účinností od 14.10.2020
Usnesení vlády České republiky
13.10.2020
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: Možnost odkladu platby daně
Informace k odkladu platby daně
Vzor žádosti
09.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 998 - zákaz návštěv v zdravotnických zařízení a zařízení domovů pro seniory; přítomnost třetí osoby při porodu
Usnesení č. 998
09.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 994-omezení osobního kontaktu úředních osob a omezení rozsahu úředních hodin
Usnesení č. 994
09.10.2020
Usnesení vlády ČR č. 957 o vyhlášení nouzového stavu
Usnesení č. 957 ze dne 30.09.2020
01.10.2020
Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Rozdělovník
Příloha
29.07.2020 31.12.2022
Realizace projektu "Efektivní veřejná správa v Kobeřicích u Brna"
Projekt
01.03.2020 01.03.2022
Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Příloha
06.04.2020 31.12.2022
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje: Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
Rozhodnutí
18.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
Rozhodnutí
17.03.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na rok 2020
Rozpočtové dokumenty na rok 2020
05.02.2020
DSO Ždánický les a Politaví: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na rok 2020
Oznámení
29.01.2020 31.01.2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
Žádost
Seznam vlastníků
07.09.2020 31.12.2023

2019

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
09.12.2019 31.12.2022
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2020 a 1.5.2020
Cenové oznámení
27.11.2019 31.12.2020
Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Příloha
02.09.2019 31.12.2022

2018

Název Vyvěšeno Sejmuto