Obecně závazné vyhlášky

 

 

Vyhláška

2/2021: místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

1/2021: stanovení obecního systému odpadového hospodářství

2/2020: Místní poplatky

Řád veřejného pohřebiště

1/2020: zrušení OZV č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště

Nařízení č. 1/2020: Tržní řád

2/2019: Místní poplatky

Platnost

01.01.2022

25.11.2021

01.01.2021

15.07.2020

15.07.2020

02.03.2020

21.11.2019

1/2018: Požární řád obce 18.7.2018
2/2017: Noční klid a regulace hlučných činností 15.6.2017
1/2017: Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 15.6.2017
1/2016: Zrušení OZV č. 2/92 k zajištění ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a pořádku v katastru obce Kobeřice 15.10.2016
1/2015:   Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kobeřice u Brna 10.2.2015
3/2008_Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 27.11.2008
2/96: O zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území obce Kobeřice u Brna 1.7.1996