Czech point

Czech POINT, nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. V současné době můžete získat ověřený výstup z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku a výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Nejčastěji využívané jsou výpisy z veřejných evidencí, zejména

 • Katastr nemovitostí
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík

a výpisy z neveřejných evidencí, tj. Rejstřík trestů

Jaké doklady mají žadatelé předložit?

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit potřebné údaje pro vyhledání svého požadavku.

 • Katastr nemovitostí: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
 • Obchodní rejstřík: IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele/fyzické osoby

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

 • Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká.
 • K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
 • Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Výpisy mohou získat občané v kanceláři OÚ v úředních hodinách:

 • Pondělí 8:00 – 17:00
 • Středa 8:00 – 17:00

více informací na www.czechpoint.cz