Vybavenost

Pro obec Kobeřice je charakteristická nově vybudovaná kaskádovitá náves a velký výškový rozdíl jednotlivých částí obce, dosahující až 100 m. Obec je plně plynofikována, zásobována centrálním rozvodem vody ze studní v lese a s dostatečným zdrojem elektrické energie ze dvou zdrojů. Je zajištěn centrální svoz domovního i nebezpečného odpadu.

Fotografie návsi v Kobeřicích u Brna

V obci je přímé autobusové spojení do Vyškova, do Brna s přestupem ve Slavkově u Brna na vlak nebo autobus, je zde základní i mateřská škola. Rozvíjí se pohostinství a o zásobování obyvatel se stará jeden obchod.  Je zde aktivní fotbalový oddíl Sokol, velmi úspěšný Svaz dobrovolných hasičů. Svaz zahrádkářů a chovatelů. Fotbalové hřiště doplňuje nově vybudované víceúčelové hřiště na tenis, volejbal, nohejbal a košíkovou. Z podnikatelských aktivit je významná nábytkářská firma STOSS. Perspektivně se rozvíjí výstavba rodinných domků v blízkosti lesa.

Fotografie fotbalového hřiště v Kobeřicích u Brna

 

Školství

Školství navazuje na významnou tradici, zejména na archeologa Aloise Procházky a jeho otce Jana Procházky, kteří zde působili. Škola zde existovala již v roce 1811. Dnes se zde učí děti od 1 do 5. třídy, je zde odbočka Hudební školy, Školní družina, Mateřská škola a Školní jídelna, která zajišťuje také stravu pro důchodce a další občany. Součástí  školy je také počítačová učebna s internetem.

 

Fotografie tělocvičny v Kobeřicích u Brna

 

Stránky ZŠ a MŠ najdete zde:

www.zskoberice.info

 

Nová výstavba

Obec má jednotnou kanalizační síť, rozvod pitné vody, zemního plynu a ze tří zdrojů napájenou elektrickou síť. Je zde rovněž rozvod kabelové televize. Má také přímé autobusové spojení do Vyškova, se Slavkovem u Brna a s Brnem s dostatečnou četností spojů.

Jeden obchod se smíšeným zbožím se stará o zásobování obyvatel. K nim se řadí místní pohostinství, které však nezajišťuje ubytování. Z dalších služeb pak zde existuje firma na elektroinstalace a revize, na výrobu nábytku, možnost zajištění zednických a zámečnických prací, dopravy, oprav  televizorů a videí.

 

Fotografie nové výstavby v Kobeřicích u Brna