Příroda

Ráz krajiny je určován především souvislým pásem Ždánického lesa s členitými údolími, v nichž se nachází soustava 3 rybníků a 4 vodních nádrží. Lesy jsou smíšené s převahou listnatých dřevin. Doplňují je roztroušené hájky, převážně z náletových dřevin.

Fotografie lesa u Kobeřic u Brna

V lesích lze nalézt bohatý sortiment hub, mezi nimiž se vyskytuje i vzácný druh hřiba, hřib moravský. Je zde také zastoupena početná zvířena. Poměrně nenarušená krajina, vzdálená od významnějších průmyslových center, poskytuje zdravé ovzduší a vysoce kvalitní pitnou vodu. Jižní svahy jsou využívány k pěstování vinné révy a všech druhů ovoce.  Vyšší poloha, směrovaná především od jihu až k západu, skýtá dostatek slunečních dnů, se sušším podnebím. Zimy bývají tužší s větším množstvím sněhu. Krajina je prostá nebezpečí povodní i katastrofálních přívalových vod, které by ztěžovaly podmínky bydlení.

Bližší informace o Ždánickém lese můžete najít na tomto odkazu.

Fotografie pole u Kobeřic u Brna

Turistika

Obec leží v krajině, která je téměř nedotčená, charakterizovaná zdravými lesními porosty a hlavně v blízkosti legendární obchodní cesty Těšanky, která je opředena řadou pověstí. Proto také patří do chráněné krajinné oblasti Ždánický les, která láká k turistice a poznávání.

Fotografie odpočívadla u Kobeřic u Brna

V Kobeřicích jsou to především hluboká údolí v okolí rybníků v lese a pak rozsáhlý výhled do okolí, zejména k Brnu, na Mohylu míru a Slavkov u Brna a také k Židlochovicím a k Pálavě.

Fotografie rybníka u Kobeřic u Brna

 

Zajímavé odkazy (turistika)

Naučná stezka Ždánický les

Cykloturistika