Poloha obce

Mapka s vyznačenou polohou Kobeřic u BrnaObec Kobeřice leží asi 8 km jižně od Slavkova u Brna a 29 km jihovýchodně od Brna v kopcovité krajině západního okraje Ždánického lesa, který byl prohlášen za Přírodní park. Samotná obec se rozkládá na jižním svahu členitého údolí Milešovického potoka, které se otevírá na severozápad směrem k Brnu. Výškové rozmezí je 260 a 340 m n.m. Součástí obce je i osada u Bílého vlka po pravé straně silnice směrem na Kyjov a Hodonín, kde je také nejvyšší bod – Vlčí hora s výškou 380 m n.m.

Nivy Milešovického potoka, vtékajícího do Litavy, se nacházejí ve výšce 220 – 230 m n.m. Díky vyšší poloze skýtají procházky kolem obce krásný výhled směrem k Brnu a Slavkovu u Brna. Ten obsáhne pohled na památník Bitvy u Slavkova, Mohylu míru, kouřící chladírenské věže Dukovanské elektrárny na obzoru i Pálavské vrchy i samotný Slavkov u Brna a jeho okolí, jakož i jižní svahy počínající Drahanské vysočiny s vysílačem Kojál a na počátek Dyjskosvrateckého úvalu pod Brnem. Táhlým jižním hřebenem lesního masivu, který končí až ve Chřibech, prochází legendární obchodní stezka Těšanka, spojující sever Moravy s jihem, která však také odděluje Moravské Slovácko od Brněnska a Hané.

 

Letecký snímek Kobeřic u Brna

 

Rozloha

Katastr obce je poměrně veliký a představuje 1676 ha, z toho 901 tvoří les a 23 ha rybníky a vodní plochy, které jsou kaskádovitě uspořádány v lesním údolí.

 

Mapka katastru Kobeřic u Brna