Historie obce

Na území Kobeřic se nacházejí četné archeologické doklady. Lze zde sledovat vývoj osídlení v pravěku i středověku. O to se zasloužil především Alois Procházka, který se zabýval archeologickými nálezy Vyškovska a který je rovněž čestným občanem obce.

Fotografie kostela v Kobeřicích u Brna

První písemná zmínka o obci pochází z r. 1283, kdy ves již existovala a byl v ní farní kostel. Ten je zasvěcen sv. Jiljí a je chráněnou památkou. Je dokladem románské architektury. V obci také stávaly dvě tvrze nejznámějších vlastníků, pánů z Věžník.

Fotografie kostela v Kobeřicích u Brna

Jejich pískovcová náhrobní deska ze 16 století. Velice cenná je nástěnná malba Panny Marie Ochranitelky, pravděpodobně z r 1350. V lesích pak se nachází zbytky osady Mezilesice, o níž jsou první písemné zprávy již z roku 1210. Významnými vlastníky obce bývali Kounicové a Lichtenštejnové.

Fotografie sochy v Kobeřicích u Brna

V období první republiky zde byly velké náboženské vášně, spojené se vznikem československé církve husitské. Ta zde má rovněž svou modlitebnu.

Ze známějších osob pak je rodákem a čestným občanem obce dr. Hubert Ripka, ministr zahraničního obchodu Benešovy poválečné vlády. Spolu s Aloisem Procházkou zde má i pamětní desku.

Fotografie pamětní desky Hubertu Ripkovi

Za druhé světové války v lesích operoval partyzánský oddíl Olga a mezi odbojové pracovníky patřila i řada místních občanů.

Bližší informace o zaniklých osadách v okolí najdete na informačních tabulí naproti obecnímu úřadu.

 

Fotografie informační desky v Kobeřicích u Brna