Kulturní tradice

Skupina krojovaných lidíObec Kobeřice svou polohou mezi brněnskou oblastí, Slováckem a Hanou, nemá zcela vyhraněný folklórní ráz. Přiklání se však spíše ke Slovácku, Kyjovsku. Svědčí o tom krojované hody, které se konají v srpnu.

Bohatá tradice je i v lidových písních, hudební a ochotnické činnosti. Řada z nich vychází z velkého počtu obyčejů, mezi něž patřily ostatky, pomlázka, dožínky, již zmiňované hody s předáváním práva, štědrovečerní koledování.

Dodnes se většina z nich zachovala. Bývalo zde i několik dechových kapel. Muzikantská tradice však nevymizela a rozvíjí se i působením Hudební školy. Rovněž ochotnická činnost pokračuje, zejména při významnějších příležitostech.

Tradici má rovněž i tzv. Hubertova jízda na ukončení jezdecké sezóny.