Kulturní tradice

Skupina krojovaných lidíObec Kobeřice svou polohou mezi brněnskou oblastí, Slováckem a Hanou, nemá zcela vyhraněný folklórní ráz. Přiklání se však spíše ke Slovácku, Kyjovsku. Svědčí o tom krojované hody, které se konají v srpnu.

Bohatá tradice je i v lidových písních, hudební a ochotnické činnosti. Řada z nich vychází z velkého počtu obyčejů, mezi něž patřily ostatky, pomlázka, dožínky, již zmiňované hody s předáváním práva, štědrovečerní koledování.

Dodnes se většina z nich zachovala. Bývalo zde i několik dechových kapel. Muzikantská tradice však nevymizela a rozvíjí se i působením Hudební školy. Rovněž ochotnická činnost pokračuje, zejména při významnějších příležitostech.

Tradici má rovněž i tzv. Hubertova jízda na ukončení jezdecké sezóny.

 

Foto z kulturních akcí

 

Májová jízda traktorů 2013

Slet čarodějnic 2015

Dětský maškarní ples 2015

Dětský maškarní ples 2016

Zpívánky 2016

Slet čarodějnic 2017

Zpívánky 2017

Dětský maškarní ples 2017

Slet čarodějnic 2018

Dětský maškarní ples 2018

Ostatky 2019

Posezení se seniory 2019

Slet čarodějnic 2019

Májová jízda traktorů 2019

Zpívánky 2019

Koberské hody 2019

Drakiáda 2019

Ostatky 2020

Zpívánky 2020

Videa z kulturních akcí

 

Koberské hody 2020

Koberské hody 2018

Koberské hody 2017

Koberské hody 2016

Koberské hody 2015

Koberské hody 1991

Hody 1991 – Kobeřice u Brna – YouTube