Informace RESPONO, a.s. – přistavení nádob na směsný komunální odpad v obci